english polski
 
Szukaj
Akceptuję warunki, chcę się zarejestrować

Regulamin VII. edycji Plenerów Film Spring Open 2012

I. Plenery filmowe

1. Plenery Film Spring Open (Plenery) są organizowane przez firmę Film Spring Open (Organizator);

2. W ramach przygotowania do przeprowadzenia Plenerów Organizator zbuduje interaktywny interfejs składający się z Playera (Player) i Composera (Composer) do prezentowania materiałów filmowych powstałych podczas Plenerów;

3. Program Plenerów obejmuje:

1) projekt „Film Interaktywny” oraz część edukacyjną w formie Warsztatów oraz następujących bloków tematycznych:

2) Interaktywna Dramaturgia

3) Technologia 3D – Warsztaty 3D

4) Jak powstał mój film – analiza filmów wybitnych twórców młodego pokolenia

5) Low budget films - czy można lepiej i taniej – nowy work flow realizacji filmów niskobudżetowych

4. Podczas trwania Plenerów uczestnicy będą mogli nabyć wiedzę teoretyczną jak i umiejętności praktyczne;

5. Zadaniem uczestników projektu „Film Interaktywny” będzie nakręcenie krótkiego filmu (zrealizowanie filmu). Wspólnym mianownikiem wszystkich krótkich filmów uczestników ich interaktywności będzie koncert znanego artysty oraz ścieżka dźwiękowa z koncertu;

6. Poszczególne filmy będzie można oglądać w Internecie na specjalnym interaktywnym Playerze. Organizatorzy planują zmontować jeden film, czyli koncert artysty i najciekawsze fragmenty zrealizowanych filmów;

7. Plenery prowadzić będzie doświadczona kadra, uznani profesjonaliści z branży filmowej;

II. Uczestnicy

8. Udział w Plenerach jest płatny. Szczegóły płatności są dostępne na stronie portalu www.filmspringopen.eu. Płatność realizowana jest za pomocą usługi serwisu Pay Pal;

9. Plenery przewidziane są dla ok. 120 osób w wieku pełnoletnim;

10.Udział w Plenerach jest otwarty dla wszystkich grup zawodowych branży filmowej (m.in. producenci, montażyści, dźwiękowcy, stereografowie);

11.Warunkiem uczestnictwa w Plenerach jest rejestracja online na portalu www.filmspringopen.eu w terminie do 30 marca 2012 roku oraz aktualizacja profilu informacjami na temat dotychczasowych prac w branży filmowej;

12. Na Plenery mogą się zgłaszać osoby indywidualne oraz grupy dedykowane. Grupy zorganizowane proszone są dodatkowo o przesłanie informacji bezpośrednio na maila: gosia.tusk@filmspringopen.eu;

13. Organizator zobowiązuje się poinformować o zakwalifikowaniu uczestnika na Plenery w przeciągu 7 dni po zakończeniu rekrutacji;

III. Przebieg Plenerów

14. Plenery odbędą się w dniach 27 kwietnia do 6 maja 2012 r. w Krakowie;

15. Plenery składają się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej;

16.Część teoretyczna Plenerów odbędzie się w Domu Gościnnym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Przegorzałach, Ul. Jodłowa 13, w Krakowie. Część teoretyczna składa się z wykładów, które będą obejmować pokazy, prezentacje oraz dyskusje z profesjonalistami na temat Interaktywnej Dramaturgii, technologii 3D, produkcji filmowej oraz work flow realizacji filmów niskobudżetowych;

17. Część praktyczna Plenerów składa się z:

  • 1) Warsztatów 3D – uczestnicy warsztatów będą aktywnie pracować na planie zdjęciowym, brać udział w zajęciach praktycznych z kamerami, na których przetestują najnowsze narzędzia do produkcji stereoskopowej (Rigi 3D) oraz wspólnie zrealizują klipy 3D korzystając z prezentowanych narzędzi;
  • 2) projektu „Film Interaktywny” – uczestnicy projektu będą indywidualnie realizować materiał filmowo- dźwiękowy niezbędny do zamieszczenia na Playerze;

18.Kolejne dni poświęcone zostaną na czynności związane z montażem oraz obróbką materiału filmowego i dźwiękowego;

19.Pod koniec Plenerów uczestnicy będą mogli zaprezentować efekty swojej pracy w Internecie na Playerze, usłyszeć uwagi oraz porady profesjonalistów;

20. Harmonogram Plenerów dostępny będzie na stronie portalu www.filmspringopen.eu oraz szczegółowy harmonogram (grafik) dostępny będzie dla zakwalifikowanych uczestników w kwietniu

IV. Prawa i obowiązki uczestników i organizatorów

21. Organizatorzy zapewnią bezpłatny dostęp do sprzętu komputerowego oraz filmowego niezbędnego do realizacji obrazu i/lub dźwięku, późniejszego montażu i przygotowania indywidualnych filmów uczestników oraz opiekę merytoryczną;

22. Organizator nie pokrywa kosztów wyżywienia i zakwaterowania uczestników Plenerów;

23. Organizator nie odpowiada za zniszczenie mienia uczestników Plenerów ani za zgubienie wartościowych przedmiotów podczas trwania Plenerów;

24. Organizator ma prawo do zmiany terminu Plenerów oraz programu o czym poinformuje uczestników na stronie portalu www.filmspringopen.eu oraz mailowo;

25.Uczestnicy Plenerów ponoszą odpowiedzialność za straty spowodowane zaniedbaniami z ich strony;

26.Organizator nie ubezpiecza uczestników biorących udział w Plenerach i nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności;

27. Uczestnicy zobowiązują się zachować bezpieczeństwo pracy na planie filmowym. W tym względzie Organizator ma prawo ingerować w działania niebezpieczne dla zdrowia uczestników, w szczególności zabronić lub nakazać uczestnikom zaniechania podobnych działań.

28. Organizatorowi przysługuje prawo wykorzystywania materiałów filmowych stworzonych przez uczestników do celów promocyjnych w aktualnych i późniejszych działaniach Film Spring Open na następujących polach eksploatacji:

  • 1) utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym: wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, Internet) na potrzeby udostępnienia, o którym mowa w pkt. 2) poniżej;
  • 2) publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w całości lub we fragmentach, na stronach www.filmspringopen.eu oraz www.nina.gov.pl;
  • 3) publiczne odtwarzanie i wyświetlanie;
  • 4) wykorzystanie w utworach multimedialnych, audiowizualnych;

29.Uczestnicy Plenerów i przedstawiciele organizatorów mają obowiązek zapoznać się i stosować do powyższego regulaminu. Uczestnicy zapoznanie się z regulaminem poświadczają akceptując warunki w trakcie rejestracji online na portalu www.filmspringopen.eu;

30. W przypadku niestosowania się do niniejszego regulaminu uczestnicy proszeni będą o opuszczenie Plenerów.

Akceptuję warunki, chcę się zarejestrować